Distributor, distribuce... kdo a co to je?

Distributor je společnost, která má na starosti rozvod elektřiny či plynu na území státu. To znamená, že elektrické dráty vedoucí mezi jednotlivými obcemi, které distribuují elektřinu, jsou majetkem právě daného distributora. Analogicky to platí pro plyn s tím rozdílem, že distributor plynu se nestará o dráty, ale o plynovodní trubky, které jsou zakopané v zemi.

Distributora nelze změnit a je pevně dán územím, na kterém se nachází odběrné místo. Distributor plynu a elektřiny se liší.

Distributorovi platíme poplatky za spotřebovanou energii. Výše těchto poplatků je regulovaná. Distributorovi plynu platíme asi 21 % z celkové ceny, distributorovi elektřiny asi 34 %. O složkách, které tvoří cenu a regulovatelnosti plateb, je věnovaný článek zde.

Distributor plynu:

Distributor elektřiny:

Není nutné vědět, kdo je distributor pro můj domov. Je přidělen automaticky a cenu za distribuci stejně nedokážu ovlivnit. Je však dobré vědět, že někdo takový existuje a ve svém vyúčtování s ním počítat.