Kdo dotuje dotace?

Peníze na dotaci se musí pochopitelně někde vzít. Kde ale? Je to placeno z našich vlastních kapes? Ano, dotace platíme my všichni těm, kteří je čerpají. Ale pozor, není to tak přímočaré. Pojďme se na to podívat.

Emisní povolenka

Pro pochopení tohoto článku je nutné, abychom věděli, co jsou tzv. emisní povolenky. Každá firma v Evropské unii (+ Lichtenštejnsko, Island a Norsko), která vypouští do ovzduší oxid uhličitý či jiné látky, musí splňovat limit, který říká, kolik tun těchto látek smí vypustit do ovzduší. Spoustu firem, jako jsou např. tepelné elektrárny či hutnické společnosti, nemají ale šanci tento limit splnit. Aby tyto firmy mohly dále podnikat na půdě Evropské unie, musí si zakoupit povolení, aby mohly vypouštět více emisí do ovzduší. Tato povolení se nazývají právě emisní povolenky.

Emisní povolenky vydává Evropská unie (pomocí MŽP a dalších institucí, ale to není důležité). Jednotlivé firmy přijdou k emisním povolenkám tak, že je dostanou (přidělují se každý rok) a pokud jim dané množství nestačí, mohou si další povolenky dokoupit v nějaké aukci či na burze. Totiž, firmy, které neprodukují žádné nebo téměř žádné emise, mají povolenek zbytečně mnoho a mohou je prodat firmám, které povolenky “navíc” potřebují. Emisní povolenky jsou tedy nástroj Evropské unie, která díky povolenkám dokáže hlídat a řídit tvorbu emisí v evropském prostoru.

Jednoduše řečeno, firmy nějakým způsobem platí za to, že mohou produkovat emise.

Cena emisní povolenky

A kde se teda berou peníze na dotace?

Pokud jste pochopili princip fungování emisních povolenek, tak tušíte, kam mířím. Firmy si za určitý obnos peněz kupují od Evropské unie povolení produkovat emise. No, a Evropská unie následně ponechává tyto peníze na dotace například domácnostem a dotuje např. fotovoltaické elektrárny, které mají kompenzovat emise vytvořené neekologickými firmami.

Evropská unie tedy prodá určité množství povolenek mezi nějaké subjekty, které si povolenky sami přerozdělí. Brusel tedy ví, kolik emisí se vyprodukuje za daný rok. A peníze, které vydělá prodejem emisních povolenek, “rozdá” mezi občany a ti si díky tomu mohou pořídit řešení, která udělají jejich domácnost ekologičtější.

Pozor, v ceně elektřiny nalezneme položku "

Takže dotace platí firmy?

Ano. Firmy, které produkují nějaké emise. Ale nahoře jsem přece psal, že dotace platíme nepřímo my, občané… Je třeba si uvědomit, že motorem ekonomiky jsou domácnosti, které nakupují nějaké zboží a vytváří firmám příjem. A firmy z tohoto příjmu platí emisní povolenky. Takže přispíváme na dotace například tak, že si (jednoduše řečeno) jdeme koupit auto nebo koupíme jakýkoli výrobek z těžkého průmyslu.

Závěrem…

Princip emisních povolenek se může zdát poněkud zlý a omezující. Nicméně nadměrná tvorba emisí je globální problém, který je třeba začít nějak řešit a bude nás to všechny něco stát. Zvýhodnění jsou ti, kteří stihnou čerpat nějaké dotace a pořídí si řešení, které udělá jejich dům ekologičtější.

V případě jakýchkoli dotazů mě prosím kontaktujte. Mějte se fajn!