Nový energetický zákon - díl 2

Zprostředkovatelská smlouva

V minulém díle jsme psali o výpovědní lhůtě při přepisu dodavatele. V tomto díle se podíváme na dokument, který musí být zákazníkem podepsaný ještě než proběhnou jakékoli změny týkající se jeho dodávky elektřiny a plynu, tzv. zprostředkovatelskou smlouvu (dále jen ZS) resp. smlouvu o zprostředkování.

§11m

Smlouva o zprostředkování v energetických odvětvích uzavřená se spotřebitelem

  1. Smlouvou o zprostředkování v energetických odvětvích se zprostředkovatel zavazuje vykonat zprostředkovatelskou činnost v energetických odvětvích pro spotřebitele.
  2. Smlouva o zprostředkování v energetických odvětvích uzavřená se spotřebitelem musí mít písemnou formu a zprostředkovatel musí její vyhotovení předat spotřebiteli v listinné podobě. V elektronické podobě může být předána jen tehdy, udělil-li písemně spotřebitel k tomu souhlas.

A k čemu to je dobré?

ZS slouží, podobně jako jiné novinky v energ. zákoně, k ochraně spotřebitele. Jednoduše řečeno, stát se snaží, aby spotřebitelé věděli, na čem jsou (to ve valné většině případů nebyla dosud pravda).

V ZS budou stručně a přehledně napsány podmínky připojení klienta, jako je cena komodity, doba trvání smlouvy, identifikace odběrného místa, předpokládaná výše záloh apod. Pro poctivé dodavatele je SZ dobrá zpráva. Pro nečestné dodavatele to také může být společně s jinými novinkami v energ. zákoně cesta do pekel. Snad jediná nevýhoda je zvýšená administrace, nicméně s tím by etický dodavatel neměl mít problém. Je dobré vědět, že v SZ se spotřebitel k ničemu nezavazuje.

Co SZ obsahuje?

  • Smlouva o zprostředkování
  • Příloha 1 - Formulář odstoupení od smlouvy
  • Příloha 2 - Výpověď smlouvy o zprostředkování
  • Příloha 3 - Podklady od klienta
  • Příloha 4 - Pokyn k zprostředkování smlouvy s vybraným dodavatelem
  • Příloha 5 - Plná moc
  • Dokument - Souhlas od klienta o zaslání podepsané smlouvy emailem (nepovinné, ale Optimal Energy vyžaduje)

Jde o poměrně velký balíček papírů, který SZ obsahuje. Bohužel. Je to ale cena, kterou je nutné obětovat pro boj s energošmejdy, a to si myslím, že stojí za to :) Tedy, až po Vás bude někdo chtít podepsat spotřebitelskou smlouvu, tak se nebojte, je to hlavně ve Vašem zájmu.