Z čeho se skládá cena elektřiny a plynu?

Cena elektrické energie a zemního plynu se skládá z několika položek. Některé z nich jsou regulované státem, ostatní záleží na dodavateli. Které položky to jsou? A co můžeme ovlivnit?

Platí, že ceny komodit se dělí na regulované státemneregulované státem. Výši regulovaných položek určuje tzv. ERÚ - Energetický regulační úřad a výši neregulovaných dodavatel. U zemního plynu jsou neregulované položky zastoupeny více, u elektřiny méně. Ve vyúčtování bychom měli najít tyto položky rozepsané. Pokud ale nevíme, co znamenají, tak nám toho mnoho neřeknou. Pojďme se na to tedy podívat, ať víme, co očekávat ve vyúčtování.

V textu často zmiňuji tzv. distributora, distribuční poplatky apod. Pokud nevíte, o co jde, dozvíte se více v tomto článku.

Elektřina

Regulovaná část:

 • Distribuční poplatky - platba distributorovi za “dopravení” elektřiny z elektrárny k vám domů, závisí na velikosti spotřeby
 • Měsíční plat za rezervovaný příkon - platba za rezervovanou kapacitu sítě (domácnosti s větší spotřebou platí více), jejich výše je dána tabulkami a lze optimalizovat, nezávisí na velikosti spotřeby
 • Platby za související služby:
  • Systémové služby - náklady provozovatele energetické soustavy (např. non-stop služba), závisí na velikosti spotřeby
  • Podpora Obnovitelných zdrojů elektřiny (OZE) - podpora obnovitelných zdrojů elektřiny, závisí na velikosti spotřeby
  • Činnost OTE (Operátor trhu s elektřinou) - platba za možnost změny dodavatele, nezávisí na velikosti spotřeby
 • Daň z elektřiny

Neregulovaná část:

 • Platba za spotřebovanou elektřinu - cena za MWh, závisí na velikosti spotřeby
 • Stálý měsíční plat - platba dodavateli za připojení, nezávisí na velikosti spotřeby

Cenu elektřiny lze téměř z poloviny ovlivnit výběrem správného dodavatele elektřiny

Plyn

Regulovaná část:

 • Cena za distribuci plynu - platba za dodání plynu k zákazníkovi, závisí na velikosti spotřeby
 • Cena za přepravu - převoz plynu ze zahraničí na území České republiky, závisí na velikosti spotřeby
 • Systémové služby - platba společnosti OTE, a.s. za fungování distribuční soustavy a dalších záležitostí týkajících se dodávky plynu, závisí na velikosti spotřeby

Neregulovaná část:

 • Platba za spotřebovaný plyn - cena za MWh, závisí na velikosti spotřeby
 • Stálý měsíční poplatek - platba dodavateli za přípojku plynu, nezávisí na velikosti spotřeby

Cenu zemního plynu lze významně ovlivnit správným výběrem dodavatele

Není příliš důležité, abychom měli dokonalý přehled o regulovatelných složkách, protože na tom zkrátka ušetřit nelze. Naopak je kriticky důležité vědět, že právě neregulovatelnými složkami dokážeme změnit výši plateb, jejichž výše lze optimalizovat.

Pokud vám něco není jasné nebo potřebujete poradit s výběrem dodavatele či nevíte, zda zbytečně nepřeplácíte, ozvěte se mi.